[PL] Wielkanoc wśród Polaków w Norwegii ma różne oblicza. Od religijnego, przez kulinarno-rodzinny po sportowy. Ten ostatni wymiar jest oczywiście wyrazem przyjmowania popularnych w Norwegii sposobów spędzania Wielkanocy. Respondenci projektu HerInt często w swoich wielkanocnych planach uwzględniali jazdę na nartach i wycieczki górskie, a także pobyty w domkach wypoczynkowych (hyttach). Nie brakowało jednak tradycyjnych spotkań przy stole wielkanocnym, przypominającym ten sprzed przeprowadzki do Norwegii, a także polskich potraw i wypieków. Niektórzy angażowali dzieci w popularne w Norwegii poszukiwanie jajka pełnego słodyczy, inni nawiedzali świątynie, zgodne z tradycjami obowiązującymi w Polsce. Zobaczcie sami w galerii poniżej.

Czas wywiadów z Polakami w Norwegii w ramach HerInt przypadł na okres pandemii korona wirusa. Wielu respondentów na pytanie o Wielkanoc odpowiadało „w tym roku Wielkanocy nie było”, wskazując jak duzy wpływ reżim sanitarny wywarł na praktykowanie tradycji świątecznych.

[ENG] Easter among Poles in Norway takes on various forms. From religious celebrations, culinary endeavors and family gatherings to sport activities. This latter aspect reflects the assimilation of Easter customs popular in Norway. Respondents in the HerInt project frequently mentioned activities like skiing, mountain trips, and stays in holiday cottages (hytte) as part of their Easter plans. Nonetheless, traditional Easter table gatherings, reminiscent of those in Poland before moving to Norway, featuring Polish dishes and baked goods, were not uncommon. Some engaged their children in the tradition of egg hunts filled with sweets, popular in Norway, while others visited churches in accordance with traditions observed in Poland. Explore some of these aspects in the gallery below.

The interviews with Poles in Norway conducted as part of the HerInt project coincided with the coronavirus pandemic. When asked about Easter, many respondents responded with “there was no Easter this year,” highlighting the significant impact of sanitary measures on the observance of their holiday traditions.

All pictures: courtesy of the respondents

Wszystkie zdjęcia prezentowane dzięki uprzejmości respondentów.

Related Posts