Za nami 1 listopada, obchodzony w Polsce jako Święto Zmarłych. Polacy nawiedzają w tym czasie groby bliskich. W Norwegii święto takie nie jest szczególnie obchodzone, co podkreślali nasi respondenci. Wielu z nich jednak we własnym zakresie nawiedza lokalne groby w pobliżu miejsca zamieszkania w Norwegii zapalając tradycyjne znicze i wspominając swoich bliskich zmarłych.  

Święto Zmarłych pokrywa się natomiast czasowo z hucznie obchodzonym w Norwegii świętem Halloween. Nie wszyscy respondenci – Polacy w Norwegii – podzielają entuzjazm miejscowych w stosunku do tego święta, które, swoją drogą, jest uważane w Norwegii za tradycję amerykańską, wielu jednak włącza się aktywnie w jego obchody. Szczególnie widoczne jest to wśród rodzin z dziećmi – tradycja ta bowiem jest szczególnie popularna wśród najmłodszych. Praktyki związane z Haloween obejmują dekorowanie domów, odwiedzanie sąsiadów ze znanym z filmów hasłem „cukierek albo psikus”, a także przebieraniem się w różne stroje. Poniżej prezentujemy zdjęcia z obchodów Haloween ujętych przez naszych respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym w ramach projektu HerInt.

November 1st is behind us, celebrated in Poland as All Saints’ Day. During this time, Poles visit the graves of their loved ones. In Norway, such a holiday is not particularly observed, as our respondents emphasized. However, many of them individually visit local graves near their place of residence in Norway, lighting traditional candles and remembering their loved ones, who passed away.

All Saints’ Day coincides in time with the widely celebrated Halloween in Norway. Not all respondents share the enthusiasm of the locals for this holiday, which is considered an American tradition in Norway. Nevertheless, many actively participate in its celebrations. This is particularly evident among families with children, as this tradition is especially popular among the youngest. Halloween practices include decorating houses, visiting neighbours with the well-known phrase “trick or treat,” and dressing up in various costumes. Below, we present photos from Halloween celebrations captured by our respondents.

Dekoracje/Halloween decorations. Credits: participants to the project.

Related Posts