14 września 2023, dr Karolina Nikielska-Sekuła zaprezentowała założenia projektu HerInt podczas Jubileuszu 30-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały wstępne dane zebrane w pierwszych miesiącach trwania projektu.

On September 14, 2023, Dr. Karolina Nikielska-Sekuła presented the aims of the HerInt project during the 30th anniversary of the Migration Research Center at the University of Warsaw. During her intervention, preliminary data collected in the first months of the project were presented.

Photo credits: dr. Kamila Fiałkowska