Nadchodzi jesień, a z nią sezon na grzyby. Podczas wywiadów zbieranych do projektu HerInt wśród Polek i Polaków mieszkających w Norwegii zaobserwowałyśmy duże zainteresowanie grzybobraniem. Nasze respondentki i respondenci chętnie oddawali się jesiennym wyprawom do lasu, z których często wracali z pokaźnymi zbiorami. Umiejętność rozpoznawania grzybów jadalnych „przywieźli” ze sobą z Polski i zmobilizowali do pozyskiwania leśnych zbiorów. Grzyby zwykle suszyli, marynowali lub konsumowali bezpośrednio pod zbiorach. Nasi rozmówcy i rozmówczynie często postrzegali umiejętność zbierania grzybów jako element swojego dziedzictwa kulturowego. Uważali, że wyróżnia ich to na tle Norwegów, którzy zazwyczaj swoje zbiory ograniczali do łatwo rozpoznawalnych kurek. Poniżej prezentujemy zdjęcia z grzybobrania w norweskich lasach, którymi podzielili się z nami nasi rozmówcy i rozmówczynie. Wszystkie zdjęcia są ich autorstwa.

Autumn is coming and with it the mushroom season starts. During the interviews collected for the HerInt project, we observed great interest in mushroom picking among Poles men living in Norway. Our respondents willingly went on autumn trips to the forest, from which they often returned with baskets full of mushrooms. They “brought” the ability to recognize edible mushrooms from Poland and mobilized it during their forest trips. Mushrooms were usually dried, pickled or consumed immediately after harvesting. Our interlocutors often perceived the ability to pick mushrooms as part of their cultural heritage. They believed that it distinguished them against the Norwegian society, were mushroom picking was usually limited to easily recognizable chanterelles. Below we present photos from mushroom picking in Norwegian forests shared with us by our interlocutors. All photos are taken by the research participants.