Welcome to the HerInt blog! Here the project’s news, findings, and short visual essays in English and Polish will be published throughout the lifetime of the project. 

Witaj na stronie projektu HerInt! Tutaj znajdziesz projektowe aktualności, wyniki badań i krótkie eseje wizualne publikowane w języku polskim i angielskim.